Novozámockí skauti + parná lokomotíva Gerecse

1544/4440