#1801

Jozef Tóth: V roku 1932 v priestoroch Novozámockej židovskej školy bola výstava umelcov, Janko Alexy (zakladateľ novodobého slovenského výtvarného umenia) a spolu s ním aj Zoltán Palugyay, Jozef Kollár a Miloš Alexander Bazovský.
1673/4440