Kaplnka

Kaplnka cintorína na Slovenskej ulici
1872/5312