Národný hotel

Jozef Tóth: Fotografia vznikla pred rokom 1918. Tento pohľad na hotel patrí medzi ojedinele publikované. Zaujímavosťou je pohľad do ulice a jasná štruktúra dlažby chodníkov. Škoda, že nie je možné jasne identifikovať rôznorodé oblečenie osôb na zábere.
1894/5236