Mlyn bratov Kleinovcov

začiatok 40. rokov 20. storočia
1946/5196