Hlavné námestie

Rušno na námestí v prvej polovici minulého storočia
2047/5312