Gúgska ulica (asanácia)

Foto: Ondrej Berta
189/4440