Hlavné námestie

vtedy: Nám. Lajosa Kossutha
2101/4440