ul. Janka Kráľa (asanácia)

dom Csutkayových Foto: Ondrej Berta
193/5312