ul. Janka Kráľa (asanácia)

Ulica J. Kráľa
dom Csutkayových Foto: Ondrej Berta
2/11