Škola neologickej náboženskej obce

Veľká meštianska škola neologickej náboženskej obce - postavená v roku 1927, zničená pri bombardovaní mesta v roku 1945. Školu navštevovali od roku 1938 aj nežidovskí žiaci. Škola sa nachádzala v areáli dnes už bývalej Remesloslužby na Žerotínovej bašte.
2277/4440