Pohľad na čast nádvoria kasární okolo r.1925

20/4440