Paprikový mlyn

Sušenie papriky na vencoch a jej ručné odstopkovanie
2493/5312