Hlavné námestie

vtedy: Námestie Lajosa Kossutha
2515/4440