#2705

1685 - Oslobodenie spod tureckej nadvlády
2541/4440