Čerpacia stanica

Bola to čerpacia stanica vody pre vodárenskú vežu na železničnej stanici. Pri budove boli usadzovacie nádrže na vodu, ktorá sa napúšťala z mlynského náhonu. V budove bol nádherný parný stroj, ktorý poháňal čerpadlá (preto je tam ten komín).
2664/5312