Slávnostný obrad padlým vojakom /marec 1945/

Slávnostný obrad padlým vojakom /30. marec 1945/
2692/4440