Socha A. Bernoláka - Diapozitív z 80. rokov

Bernolákovo nám. a okolie
Socha A. Bernoláka - Diapozitív z 80. rokov
49/58