Kalvária

Pod týmito kameňmi odpočívajú zemské pozostatky františkánov. Boli pozbierané v kazematoch Františkánskeho kostola. Kamene tam nosili veriaci z rôznych pútnických miest. - Literatúra: Strba Sándor, FERENC-RENDI TEMPLOM ÉS KOLOSTOR, 2009.
2713/4440