Pomôcka

Pomôcka na identifikáciu bojových lietadiel
2736/4440