Pioniersky sľub

Skladanie pionierskeho sľubu na Slavíne v Bratislave. Žiacizi maďarskej ZDŠ v máji 1987. Zsolt Csulák, Zsolt Jóba, Gergely Fónod, Dénes Száraz jr., Dániel Jókai, Alexandra Koczka
2820/5312