Ján Thain vo svojom ateliéri

THAIN
János Thain s vlastnoručne vytvorenou sochou Sv. Jozefa
4/11