Pancierový vlak

Vojnové udalosti
Pancierový vlak BRATISLAVA, Nové Zámky 20.4.1919. Možné meno vlaku je aj BRNO-II.
51/66