Slovlik Nové Zámky

Najväčšia konzerváreň v ČSSR.
2961/5312