Odbočka z Nesvadskej ulice na Nesvadský priechod

3006/4440