Nesvadská ulica - pohľad od rieky Nitra

Po asanácii, 1974
3007/4440