Cigánski muzikanti v 40. rokoch

Cigánski muzikanti a Pérov
dvor ZŠ G.Czuczora
31/44