Veľký kríž v cintoríne na Slovenskej ulici

Veľký kríž v cintoríne na Slovenskej ulici
3026/5312