Obnovený kríž z veže Frant.kostola

Kostoly (katolícky)
Obnovený kríž z veže Frant.kostola
67/106