Pribinova ul. a Cisárska bašta

Bernolákovo nám. a okolie
Pohľad z Pribinovej ulice na Cisársku baštu
54/58