Nové Zámky

Letecké a iné zábery
ulica Pri gymnáziu
114/137