Hlavné námestie

Fotografia aj príležitostná pohľadnica zhotovená v ateliéroch fotografa Kovatsa. Prešla poštou 18.11.1938
3156/4440