#3400

Každodenný život v meste
cca 1915-1916
273/295