#3446

Nové Zámky ?
Hliadka čs. legionárov z talianska v N.Zámkoch. (Neoverená informácia)
16/20