Hlavné námestie

Maďarská armáda na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch
3271/4440