Ortodoxná synagóga - exteriér

Vľavo okno na v tom čase prednej izbe bytu kantora, vpravo typické kovové okno na synagóge v členení Davidova hviezda a tabule Desatora
3302/4440