Gogoľova a Podzámska ul.

Cigánski muzikanti a Pérov
Posledný svedok likvidácie Pérova
36/44