Gogoľova a Podzámska ul.

Cigánski muzikanti a pérov
Posledný svedok likvidácie Pérova
36/44