Svetový festival mládeže

Centrálny Olympijsky štadión v Moskve. Júl 1985.
3339/5236