Námestie Lajosa Kossutha

Dnes Hlavné námestie. Vpravo Hotel Zlatý lev. cca 1900
3341/5312