Provinciálny domov Dcér božského vykupiteľa

dnes: Stredná zdravotnícka škola
3352/5196