Sidelnik

Vojnové udalosti
Nové Zámky boli oslobodené na Veľký piatok pred Veľkou nocou, a to 29. marca 1945 Červenou armádou, ktorej velili velitelia Vasjučenko a Sidelnik. Historické pramene hovoria, že sovietski vojaci – vojská 2. ukrajinského frontu pod velením maršala Malinovského – prenikli už 28. marca na okraj mesta. (Helena Rusnáková)
61/66