Kukučínova ulica a Hlavné námestie

August 1968
22.08.1968
2/9