Novomestská ulica - Papagáj telep

August 1968
22.08.1968
6/9