Thirring Viola

Významní alebo známi občania mesta
Budapeštianska herečka, vnučka Jána Thaina.
79/101