Štefan Sudolský

Štefan Sudolský, maliar a grafik, narodený 1925, žil v Nových Zámkoch, venoval sa maľbe a grafike. Témy krajina z okolia NZ, portréty, občas zátišie. Chvíľu v 90. rokoch mal aj galériu (predajňu) - časť obchodu s hračkami na Podzámskej ul. Umrel cca 2003.
3541/5312