ul. J.Kráľa (asanácia)

Ulica J. Kráľa
Foto: Ondrej Berta, 05.04.1987
 
11/11