Panoramatický záber mesta, v popredí tržnica

Letecké a iné zábery
Panoramatický záber mesta, v popredí tržnica
64/137