Hlavné námestie

Súsošie sv. Trojice a rímskokatolícky farský kostol
3613/4440