Ladislav Szabó zbierka

Hlavné námestie - OD Jednota
3688/4440