Farský kostol, pohľad z Komárňanskej ulice

Farský kostol, pohľad z Komárňanskej ulice
4/4440